Maskinstyrning

Mycket vanligt vid tex. schaktarbeten och innebär att en digital 3D-modell görs utifrån handlingar eller önskemål och kan innehålla schaktdjup, slänter, plint- och rörschakt mm, som tankas in i tex en grävmaskin som med hjälp av GPS följer denna modell.

Schaktmodell
Schaktmodell för maskinstyrning, inbakat i modellen är upplag för kran, vägar ner i schakten samt bottenplatta med försänkning.
Terrängmodellen
Terrängmodellen tankas in i grävmaskinerna som här bl.a grävt fram och format nedkörningsrampen enligt terrängmodellen.

Adress

Smedvägen 10
167 71 Kallhäll

Kontakt

070-543 10 11
Skicka epost

Följ oss