Gränsvisning

Också detta en vanlig tjänst från privatpersoner. Ofta har man som privatperson en tomt där man är osäker på vart tomtgränsen går då dess pinnar som markerar tomthörnen för länge sen kan vara borta eller flyttade på. Arbetsgången är då att en digital karta alternativt koordinater för tomtens hörn hämtas från lantmäteriet, detta tankas sedan in i GPS eller totalstation och kan sedan märkas ut igen. Denna tjänst håller i första hand lantmäteriet och kommunen med, men kan ibland även utföras av en mätkonsult.

Adress

Smedvägen 10
167 71 Kallhäll

Kontakt

070-543 10 11
Skicka epost

Följ oss