Byggutsättning

Oftast traditionell utsättning och inmätning med totalstation, omfattar tex. utsättning och inmätning av stommar, betongkonstruktioner, innerväggar, fasadkonstruktioner mm. Vid ROT-arbeten kan det ofta krävas tex. kontrollmätningar åt projektör eller produktionspersonal för att få kontroll över anslutande befintliga konstruktioner eller projekteringsinmätningar och utsättning för förstärkningsstomme genom befintlig byggnad. I slutskedet av bygget brukar ofta en lägeskontroll av den färdiga byggnaden ingå.

Kv. Svalan i Uppsala
Utsättning ny stomme och påbyggnad i befintligt hus vid Kv. Svalan i Uppsala.
Segerstedthuset i Uppsala
Utsättning stomme och fasadarbeten vid Segerstedthuset i Uppsala.

 spacer

Adress

Smedvägen 10
167 71 Kallhäll

Kontakt

070-543 10 11
Skicka epost

Följ oss