Anläggningsutsättning

Brukar omfatta utsättning och inmätning av VA-, schakt-, fyll-, sprängningsarbeten, pålning eller finplanering dvs utsättning av kantsten, planteringar, gräsytor mm. Även sektionering och framtagning av mängder från tex. schakt och sprängning förekommer. Andra vanliga arbetsområden inom anläggningsutsättning är även vägar, broar, tunnlar. Mätningar utförs här ofta med GPS, totalstation och maskinstyrning.

Blåsenhus Studentbostäder i Uppsala
Utsättning av kantsten samt tillhörande galgar för markeringar och snördragning. Blåsenhus Studentbostäder i Uppsala.
Kungsängsesplanaden i Uppsala
Utsättning blivande ledningsstråk med hjälp av GPS. Kungsängsesplanaden i Uppsala.
Segerstedthuset i Uppsala
Inmätning av lutning och höjd av pålar. Tack vare ett specialverktyg kan lutning och riktning av pålen mätas in och sättas i relation mot tex pålplanen och se ev. avvikelser. Segerstedthuset i Uppsala.

Adress

Smedvägen 10
167 71 Kallhäll

Kontakt

070-543 10 11
Skicka epost

Följ oss