Humanistiska Teatern, Uppsala

Nybyggnad av amfiteater i Uppsala. Helhetsansvar med utsättning stomme från grundläggning och uppåt, samt förberedande utsättning för stomkomplettering. Mycket spännande och avancerat projekt med en traditionell prefabdel i anslutning till cirkelformad platsbyggd teaterdel som är äggformad i olika radier och dessutom lutar utåt i flera plan. På den platsbyggda delen görs även kontrollinmätningar före och efter gjutning för att säkerställa att form och färdig vägg kommer på rätt position.

Uppdragsgivare: NCC (platsbyggd del samt stomkomplettering), Stomkonsult Entreprenad (stomme prefabdel)

tommy gilstig humanistiska teatern 1
tommy gilstig humanistiska teatern 2
tommy gilstig humanistiska teatern 3

Adress

Smedvägen 10
167 71 Kallhäll

Kontakt

070-543 10 11
Skicka epost

Följ oss