Segerstedthuset, Uppsala

Nybyggnad av administrationsbyggnad på 25 400 m2 BTA åt Uppsala Universitet. Det största uppdraget som åtagits hittills där uppdraget omfattar samtlig utsättning från orörd mark till stomkomplettering av huset. Helhetsansvar för utsättning av schakt- och grundläggningsarbeten, pålning, kringarbeten inom mark, utsättning byggnad, stomme, stomkomplettering, lägeskontroll. Inmätningar och dokumentation.

Uppdragsgivare: NCC samt utlånad till UPB (stomentreprenör) & Staticus (fasadentreprenör)

tommy gilstig segerstedthuset 1
tommy gilstig segerstedthuset 2

Adress

Smedvägen 10
167 71 Kallhäll

Kontakt

070-543 10 11
Skicka epost

Följ oss