Skandionkliniken

Nybyggnad av cancerklinik i Uppsala. Helhetsansvar för utsättning av finplanering och markarbeten i anslutning till Skandionkliniken, inmätningar för anpassning av handlingar och revideringar, viss utsättning stomkomplettering och kontrollinmätningar stomme.

Uppdragsgivare: NCC

tommy gilstig skandionkliniken 1
tommy gilstig skandionkliniken 2

 

Adress

Smedvägen 10
167 71 Kallhäll

Kontakt

070-543 10 11
Skicka epost

Följ oss