Kv. Svalan Etapp 1 & 2

Påbyggnad av befintlig kontorsbyggnad i Uppsala (f.d. EPA-huset). Utsättning stomme, stomkomplettering, förstärkningar i mark, rivning samt inmätningar och kontroller mot befintliga byggnadsdelar.

Uppdragsgivare: NCC

tommy gilstig svalan 1
tommy gilstig svalan 2

 

Adress

Smedvägen 10
167 71 Kallhäll

Kontakt

070-543 10 11
Skicka epost

Följ oss