Kungsängsesplanaden Uppsala

Nydragning av El, Tele, Fiber, Fjärrvärme längs med Kungsängsesplanaden i Uppsala för betjäning av kommande nytt bostadsområde i anslutning till denna. Uppdraget omfattar utsättning schakt, samtliga ledningsstråk, inmätning & dokumentation av dito, terrängmodell för maskinstyrning vid avjämning av blivande gångstråk vid återställning.

Uppdragsgivare: Östlund Entreprenad i Mellansverige

tommy gilstig kungsangsesplanaden 1

Adress

Smedvägen 10
167 71 Kallhäll

Kontakt

070-543 10 11
Skicka epost

Följ oss