Blåsenhus studentbostäder etapp 1 & 2

Delvis stöttning för utsättning vid finplanering, grundläggning.

Uppdragsgivare: NCC

tommy gilstig blasenhus 1

Adress

Smedvägen 10
167 71 Kallhäll

Kontakt

070-543 10 11
Skicka epost

Följ oss