P-garage Bärnstenen

Nybyggnad parkeringsgarage i anslutning till akutmottagningen vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Grundläggning för stomme, pålning, markinmätningar, ledningar i mark, maskinstyrning för schakt, stomkomplettering.

Uppdragsgivare: NCC

tommy gilstig barnstenen 1

Adress

Smedvägen 10
167 71 Kallhäll

Kontakt

070-543 10 11
Skicka epost

Följ oss