Nedan listas några av de projekt Survey Mätkonsult är och har varit inblandade i:

Nya Centralskolan, Märsta

Nybyggnad av skola i Märsta norr om Stockholm på 6 412 m2, årskurs F-6 med platser för totalt ca 480 barn. Utsättning samtlig prefabstomme.

Uppdragsgivare: Stomkonsult Entreprenad

nya centralskolan

Segerstedthuset, Uppsala

Nybyggnad av administrationsbyggnad på 25 400 m2 BTA åt Uppsala Universitet. Det största uppdraget som åtagits hittills där uppdraget omfattar samtlig utsättning från orörd mark till stomkomplettering av huset. Helhetsansvar för utsättning av schakt- och grundläggningsarbeten, pålning, kringarbeten inom mark, utsättning byggnad, stomme, stomkomplettering, lägeskontroll. Inmätningar och dokumentation.

Uppdragsgivare: NCC samt utlånad till UPB (stomentreprenör) & Staticus (fasadentreprenör)

tommy gilstig segerstedthuset 1
tommy gilstig segerstedthuset 2

Humanistiska Teatern, Uppsala

Nybyggnad av amfiteater i Uppsala. Helhetsansvar med utsättning stomme från grundläggning och uppåt, samt förberedande utsättning för stomkomplettering. Mycket spännande och avancerat projekt med en traditionell prefabdel i anslutning till cirkelformad platsbyggd teaterdel som är äggformad i olika radier och dessutom lutar utåt i flera plan. På den platsbyggda delen görs även kontrollinmätningar före och efter gjutning för att säkerställa att form och färdig vägg kommer på rätt position.

Uppdragsgivare: NCC (platsbyggd del samt stomkomplettering), Stomkonsult Entreprenad (stomme prefabdel)

tommy gilstig humanistiska teatern 1
tommy gilstig humanistiska teatern 2
tommy gilstig humanistiska teatern 3

P-garage Bärnstenen

Nybyggnad parkeringsgarage i anslutning till akutmottagningen vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Grundläggning för stomme, pålning, markinmätningar, ledningar i mark, maskinstyrning för schakt, stomkomplettering.

Uppdragsgivare: NCC

tommy gilstig barnstenen 1

Blåsenhus studentbostäder etapp 1 & 2

Delvis stöttning för utsättning vid finplanering, grundläggning.

Uppdragsgivare: NCC

tommy gilstig blasenhus 1

Kungsängsesplanaden Uppsala

Nydragning av El, Tele, Fiber, Fjärrvärme längs med Kungsängsesplanaden i Uppsala för betjäning av kommande nytt bostadsområde i anslutning till denna. Uppdraget omfattar utsättning schakt, samtliga ledningsstråk, inmätning & dokumentation av dito, terrängmodell för maskinstyrning vid avjämning av blivande gångstråk vid återställning.

Uppdragsgivare: Östlund Entreprenad i Mellansverige

tommy gilstig kungsangsesplanaden 1

Götgatan

Nybyggnad VA-magasin. Kontrollmätningar av rörelser av spontförstärkningar runt damm i samband med dykarbeten.

Uppdragsgivare: NCC

tommy gilstig gotgatan 1

Kvarnbo

Nydragning kommunalt VA och bredband. Inmätning och dokumentation.

Uppdragsgivare: Vallgårda Entreprenad AB

Vänge

Nybyggnad villa med garage. Utstakning villa och garage, lägeskontroll av dito.

Uppdragsgivare: Vallgårda Entreprenad AB

Villa i Danderyd

Nybyggnad villa. Utstakning villa inkl. pålning, tomtgräns samt lägeskontroll av färdig villagrund.

Uppdragsgivare: Privatperson

Skandionkliniken

Nybyggnad av cancerklinik i Uppsala. Helhetsansvar för utsättning av finplanering och markarbeten i anslutning till Skandionkliniken, inmätningar för anpassning av handlingar och revideringar, viss utsättning stomkomplettering och kontrollinmätningar stomme.

Uppdragsgivare: NCC

tommy gilstig skandionkliniken 1
tommy gilstig skandionkliniken 2

 

Kv. Svalan Etapp 1 & 2

Påbyggnad av befintlig kontorsbyggnad i Uppsala (f.d. EPA-huset). Utsättning stomme, stomkomplettering, förstärkningar i mark, rivning samt inmätningar och kontroller mot befintliga byggnadsdelar.

Uppdragsgivare: NCC

tommy gilstig svalan 1
tommy gilstig svalan 2

 

Adress

Smedvägen 10
167 71 Kallhäll

Kontakt

070-543 10 11
Skicka epost

Följ oss